خبرنامه

  IRIS

  نماد اعتماد الکترونیکی

  لوح دانش

  آموزش کامل کـتاب درسـی به صـورت ویـدئویی با اسـتفاده از دبیـران مجرب قـابل اجرا در دسـتگاه های DVD Player و کـامپیوتر

  لوح دانش 73 محصول وجود دارد

  زیرشاخه‌ها

  • سال اول دبستان

   دروس سال اول دبستان تدریس شده توسط معلمین برتر ، شرکت لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

  • سال دوم دبستان

   دروس سال دوم دبستان تدریس شده توسط معلمین برتر ، شرکت لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

  • سال سوم دبستان

   دروس سال سوم دبستان تدریس شده توسط معلمین برتر ، شرکت لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

  • سال چهارم دبستان

   دروس سال چهارم دبستان تدریس شده توسط معلمین برتر ، شرکت لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

  • سال پنجم دبستان

   دروس سال پنجم دبستان تدریس شده توسط معلمین برتر ، شرکت لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

  • سال ششم دبستان

   دروس سال ششم دبستان تدریس شده توسط معلمین برتر ، شرکت لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

  • سال هفتم متوسطه

   دروس سال هفتم متوسطه تدریس شده توسط معلمین برتر ، شرکت لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

  • سال هشتم متوسطه

   دروس سال هشتم متوسطه تدریس شده توسط معلمین برتر ، شرکت لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

  • سال نهم متوسطه

   دروس سال نهم متوسطه تدریس شده توسط معلمین برتر ، شرکت لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

  • سال دهم متوسطه

   دروس سال دهم متوسطه تدریس شده توسط معلمین برتر ، شرکت لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

  • سال یازدهم متوسطه

   دروس سال یازدهم متوسطه تدریس شده توسط معلمین برتر ، شرکت لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

  • سال دوازدهم متوسطه

   دروس سال دوازدهم متوسطه تدریس شده توسط معلمین برتر ، شرکت لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

  در هر صفحه
  نمایش 13 - 24 از 73 آیتم
  نمایش 13 - 24 از 73 آیتم