قیمت کاهش یافت ! آموزش خط تحریر لوح هنر مشاهده عکس بزرگتر

آموزش خط تحریر لوح هنر

آموزش خط تحریر به صورت ویدئویی توسط آقای مسلم بیگی قابل اجرا بر روی کامپیوتر و دستگاه های DVDPlayer خانگی

8-00093-020009

جدید

30,000 تومان

35,000 تومان

-5,000 تومان

30,000 تومان به‌ازای 1

توضیحات

آموزش خط تحریر لوج هنر

آموزش خط تحریر به صورت ویدئویی توسط آقای مسلم بیگی قابل اجرا بر روی کامپیوتر و دستگاه های DVDPlayer خانگی

آنچه در این مجموعه خواهید اموخت :

01)       اهمیت هنر خوش نویسی

02)       نکات مقدماتی در آموزش خوش نویسی

03)       آموزش خط تحریر : دسته اول حروف

04)       آموزش خط تحریر : دسته دوم حروف 

05)       آموزش خط تحریر : دسته سوم حروف

06)       آموزش خط تحریر : دسته چهارم حروف

07)       ساختار حروف (الف- ب) در کلمه

08)       ساختار حروف (ف- ک) در کلمه

09)       ساختار حروف ( د- ر) در کلمه

10)       ساختار حروف ( و- ه ) در کلمه

11)       ساختار حروف ( ن - س) در کلمه

12)       ساختار حروف ( ص –ق ) در کلمه

13)       ساختار حروف ( ل – ی) در کلمه

14)       ساختار حروف (ج وامثال ج) در کلمه 

15)       ساختار حروف (ع) در کلمه

16)       ساختار حروف ( ط- م ) در کلم 

17)       مراحل نوشتن سطر ومتن

18)       آموزش خط تحریری شکسته : مفردات

19)       آموزش خط تحریری شکسته : اتصالات دو حرفی

20)       آموزش خط تحریری شکسته : اتصالات سه حرفی

21)       آموزش خط تحریری شکسته : اتصالات چهار حرف 

22)       نکته ها در سطر نویسی

23)       تمرین سطر نویسی

شماره شناسنامه اثر : 020009-00093-8

حاوی : 2 DVD

قابل اجرا بر روی کامپیوتر و دستگاه های DVDPlayer خانگی

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

نقاشی طراحی خطاطی

خبرنامه