فروش ویژه ! آموزش نرم افزار Proteus 8.3 بهکامان مشاهده عکس بزرگتر

آموزش نرم افزار Proteus 8.3 بهکامان

آموزش نرم افزارهای مهندسی با بهره مندی از محیط آموزشی شبیه سازی شده به سبک اینتراکتیو به همراه یک نسخه از نرم افزار قابل اجرا بر روی کامپیوتر

8-00282-051912

جدید

25,500 تومان

25,500 تومان به‌ازای 1

توضیحات

آموزش Proteus 8.3 بهکامان

 

سرفصل های آموزشی Proteus بهكامان :

فصل اول:

 • مراحل نصب نرم افزار proteus
 • آشنايي با نوار منو
 • نوار ابزار
 • نوار ابزاهاي دستورات command Toolbars
 • نوار ابزارهاي انتخاب حالت Mode selectore Toolbars
 • نوار ابزار چرخش Orientation Toolbar
 • پنجره ويرايش The Editing window
 • پنجره پيش نمايش   Over view window
 • انتخابگر اشياء Object selector
 • قطعاتIsis
 • جايگذاري المانها
 • نحوهUntagging
 • Tagging
 • ويرايش و حذف المانها
 • كپي كردن المانهاي انتخاب شده
 • سيم كشي پين هاي المانها
 • سيم كشي اتوماتيك (war) wire Auto Router
 • سيم كشي دستي  Manual Wiring
 • جابجايي بخشي از اتصالات
 • گذرگاه هاBuses
 • ترسيم گذرگاه ها در طرح
 • ويرايش برچسب گذرگاه ها
 • تغيير در ظاهر يك گذر گاه
 • اتصال سيم به Bus
 • سبك هاي متني و گرافيكي Graphics And Text style
 • گرافيك هاي دو بعدي 2D Graphics
 • جايگذاري گرافيك دو بعدي
 • ويرايش گرافيك هاي دو بعدي
 • دستورات فايل و فايل هاي ايجاد شده توسط نرم افزار To Annotate A Bus

 فصل دوم:

 • شبيه سازي سيگنال هاي تركيبي(آنالوگ و ديجيتال)
 • ويژگي هاي برجسته VSM
 • معرفي ژنراتورها
 • ژنراتورDC
 • ژنراتور Sine
 • ژنراتورpulse
 • ژنراتور نماييEXP
 • ژنراتور  SFFM
 • ژنراتور Pwlin
 • ژنراتور فايل(File)
 • ژنراتور صوتيAudio
 • ژنراتور هاي ديجيتال
 • پروب ها(probes)
 • پروب جريان
 • پروب ولتاژ
 • پروب نهان
 • شبيه سازي مبني بر گراف ((Graph Based simulation
 • گرافGraph
 • افزودن Trace(شبيه موج) به گراف
 • كشيدن و انداختن پروب
 • ژنراتور روي گراف (DRAG & DROP)
 • افزودن پروب
 • ژنراتور با استفاده از خاصيت Add Trace
 • بزرگنمايي گراف
 • اجراي شبيه سازي مبني بر گراف
 • آناليز(Transient)
 • استفاده از گراف آنالوگ
 • مدارهاي نمونه
 • توضيح مدار آمپ امپ 741
 • ترسيم توان ورودي در برابر توان خروجي
 • انواع آناليز
 • آناليز (Bod) يا فركانس
 • آناليز Noise
 • آناليز Ac sweep
 • آناليز Dc sweep
 • آناليز منحني انتقالDc
 • ترسيم منحني انتقال ترانزيستور
 • آناليز Audio
 • آناليز فوريه
 • آناليز ديجيتال
 • رفتار ورودي شناور
 • استفاده از گراف ديجيتالي در يك مدار عملي
 • آناليز Mixed
 • آناليز Interactive
 • اندازه گيري ((Tacking Measurment
 • شبيه سازي Interactive
 • شبيه سازيparameter Information  Point operating
 • Pine Logic state
 • Show wire current as arrows
 • Show wire voltage as colour
 • دستگاه هاي آزمايشگاهي مجازي (Virtual Instruments)
 • ولت متر ها و آمپر ها
 • اسيلوسكوپ مجازي
 • سيگنال ژنراتور مجازي
 • كانتر/تايمر هاي مجازي
 • ترمينال مجازي
 • تحليلگر منطقي مجازي (Logic Analyser)
 • مدل مجازي ژنراتورpattern

 فصل سوم:

 • شبيه سازي ميكروكنترلرها
 • پنجره هاي popup
 • پنجره حالت
 • پنجره حافظه
 • پنجرهsource code
 • دستيابي به پنجره هاي popup
 • پيوستsource code  به طرح
 • دوباره سازي object code  و شروع به شبيه سازي
 • نصب ابزارهاي توليد كد
 • مراحل نصب ASEM
 • خصوصيات پنجره Source code
 • اجراي گام به گام برنامه در محيط سورس
 • استفاده از Break points
 • پنجرهwatch
 • اضافه نمودن آيتم به watch window
 • ويرايش آيتم موجود در پنجره watch
 • خودآموز كار با ميكروكنترلرها
 • كشيدن مدار (Drawing the circuit)
 • نوشتن برنامه براي ميكروكنترلر AT89C 51
 • شبيه سازي مدار Simulating the circuit
 • مد اشكال زدايي

 فصل چهارم:

 • تنظيمات و موضوعات پيشرفته
 • تنظيمات مربوط به رنگ
 • كادر مكالمه Edit Design Default
 • كادر مكالمه Graph colour configuration
 • موضوعات پيشرفته
 • شرايط اوليه
 • تريگر Break point  ولتاژ (RTVBREAK)
 • تريگر Break point جريان (RTIBREAK)
 • تريگر Break point
 • ديجيتال ((RTDBREAK
 • اضافه كردن نام المان به ليست BOM
 • سازماندهي محيط Environment configuration
 • كنترل سايز محيط طرح
 • كليدهاي ميانبر در proteus
 • اختصاص نام طراح به طرح
 • تعيين شرط Floating در يك المان يا در تمام المان
 • كنترل مرحله زماني Animation
 • زيرمدارات ((sub-circuits
 • ابزار تخصيص ويژگي (PAT)
 • آموزش با يك مثال كلي
 • ويرايش بلوكي ((Block Editing Function
 • ساخت قطعات جديد
 • Printing and plotting
 • Saving
 • ابزار بسته بندي تصويري
 • سمبلها و كتابخانه سمبل
 • نقاط اتصال Junction Dots
 • برچسب سيم(wire Lable)
 • خصوصيات برچسب سيمها
 • ترمينالها
 • ترمينالهاي منطقي
 • ترمينالهاي فيزيكي
 • اشياء پيني
 • ماركرها(Markers)
 • انواع ماركرها
 • جايگذاري ماركرها
 • نكات عمومي در مورد كتابخانهproteus
 • كتابخانه سمبل
 • ترمينالهاي تعريف شده به وسيله كاربر
 • پورت هاي ماژول تعريف شده توسط كاربر

فصل پنجم:

 • پروژه ها
 • تقويت كننده ساده اميتر مشترك
 • تقويت كننده FET
 • مدار شمارنده از 0تا 9
 • شمارنده با به كارگيري Bus
 • نوسان ساز كول پيتس
 • Low-level-Modulator
 • Frequency Doubler
 • تقويت كننده قدرت power Amp
 • كاربرد در ديجيتال 6116
 • مدار فلاشر 7كاناله با استفاده مدار مجتمع 74LS161
 • مولتي ويبراتور آستابل
 • مولتي ويبراتور آستابل با استفاده از Ap-amp
 • مدار ايجاد صوت
 • مدار مولتي ويبراتور مونواستابل با555
 • كليدstart-stop ديجيتالي
 • استفاده از دستگاه مجازي Logic Analyser
 • بررسي رفتار سيستم به فرم تابع تبديل
 • مدار شمارنده با استفاده از ميكروكنترلر AT89C51
 • مدار شمارنده وقايع از خارج (از P3.5)
 • طراحي جبران ساز PI
 • طراحي جبران ساز PD
 • طراحي جبران ساز PID
 • خازن سنج ديجيتالي
 • فركانس متر ديجيتالي
 • شمارنده معكوس Down counter

 فصل ششم:

 • طراحي مدار چاپي با ARES
 • معرفي ARES
 • طرح بندي و لايه بندي صفحه نمايش
 • نوار منو
 • نوار ابزار دستور
 • نوار ابزار انتخاب حالت
 • ابزارهاي چرخش و جهت دهي
 • پنجره پيش نمايش
 • پنجره object selector
 • انتخابگر لايه Layer selector
 • جايگذاري اشياء
 • قرار دادن يك المان
 • Packageها
 • جايگذاري يك package
 • Padها
 • Power plane
 • 2D Graphics
 • نحوه انتخاب و ويرايش المان ها
 • فيلتر انتخاب
 • جايگذاري خطوط بدون بارگذاري و با بارگذاري Net List
 • رسم خطوط منحني curved Track segments
 • Auto Track Necking
 • قابليت قفل زواياي خطوط
 • ويرايش Route
 • دستورات فايلي
 • عملكردهاي پيشرفته
 • ذخيره سازي خودكار
 • دستور تكرار ((copy
 • جايگذاري سطري از pad بوسيله Replication
 • شماره گذاري پين ها pin Numbering
 • ARES و اجراي يك مدار عملي
 • تكنيك هاي جايگذاري و ترسيم
 • حاشيه بورد(Board out Line)
 • تسهيلات ويژه كار
 • The symbol Library
 • The package Library
 • طراحي PCB از روي Net List
 • آماده سازي شماتيك براي طرح PCB
 • ويرايش يك المان جايگذاري شده
 • Force vector
 • ترسيم دستي يا Manual
 • ترسيم خودكار Auto-Routing
 • ترسيم اتوماتيك و دستي به طور توأم
 • استراتژي طراحي
 • توضيح Design Rule-check
 • Connectivity Rule-check
 • Report Generation
 • Power plane
 • پروژه Ares-project
 • بارگذاري و ايجاد Net List  براي مدار Frq-650k
 • قرار دادن اتوماتيك المان ها
 • كادر مكالمه Auto-placer  و نحوه كار با آن

 

مشخصات:

نسخه : 8.3

سال تولید : 1395

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 22 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

 

مشخصات شناسنامه ای اثر :

شماره شناسنامه اثر : 051912-00282-8

ناشر : موسسه بهکامان

نام فارسی اثر : آموزش پروتئوس 8.3

تولید کننده اثر : موسسه بهکامان

حجم اثر روی حامل : 2.5 گیگابایت

مخاطب اثر : بزرگسالان

نوع / موضوع اثر : چند رسانه ای – مهندسی برق

سیستم مورد نیاز : XP/Vista/7/8.1/10

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

تعیین خواهد شد ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

مهندسی الکترونیک

خبرنامه